การค้นพบนิวเคลียร์ สู่ต้นแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลก | 8 Minute History EP.155 (Part1/3)


Name
การค้นพบนิวเคลียร์ สู่ต้นแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลก | 8 Minute History EP.155 (Part1/3)
Category
Duration
00:00:24
View
54
#Hashtag
Description
การค้นพบนิวเคลียร์ สู่ต้นแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลก | 8 Minute History EP.155 (Part1/3)

การค้นพบนิวเคลียร์ สู่ต้นแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลก | 8 Minute History EP.155 (Part1/3)