Thời sự quốc tế: Châu Âu âm thầm "tiếp tay" cho Ukraine đề phòng ông Trump trở lại Nhà Trắng


Name
Thời sự quốc tế: Châu Âu âm thầm "tiếp tay" cho Ukraine đề phòng ông Trump trở lại Nhà Trắng
Category
Duration
00:00:26
View
3
#Hashtag
Description
Thời sự quốc tế: Châu Âu âm thầm "tiếp tay" cho Ukraine đề phòng ông Trump trở lại Nhà Trắng

Thời sự quốc tế: Châu Âu âm thầm "tiếp tay" cho Ukraine đề phòng ông Trump trở lại Nhà Trắng