เกษตรกรรุ่นใหม่ กับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ อุมดมศรีฟาร์ม สร้างตัวตนสร้างรายได้ | เกษตรสัญจร 「Online」


Name
เกษตรกรรุ่นใหม่ กับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ อุมดมศรีฟาร์ม สร้างตัวตนสร้างรายได้ | เกษตรสัญจร 「Online」
Category
Duration
00:00:17
View
1
#Hashtag
Description
เกษตรกรรุ่นใหม่ กับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ อุมดมศรีฟาร์ม สร้างตัวตนสร้างรายได้ | เกษตรสัญจร 「Online」

เกษตรกรรุ่นใหม่ กับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ อุมดมศรีฟาร์ม สร้างตัวตนสร้างรายได้ | เกษตรสัญจร 「Online」