Thời sự Quốc tế sáng 22/8. Phương Tây đặt cược 'sinh mệnh' vào Ukraine; New Zealand đình công lớn


Name
Thời sự Quốc tế sáng 22/8. Phương Tây đặt cược 'sinh mệnh' vào Ukraine; New Zealand đình công lớn
Category
Duration
00:00:15
View
18
#Hashtag
Description
Thời sự Quốc tế sáng 22/8. Phương Tây đặt cược 'sinh mệnh' vào Ukraine; New Zealand đình công lớn

Thời sự Quốc tế sáng 22/8. Phương Tây đặt cược 'sinh mệnh' vào Ukraine; New Zealand đình công lớn