Chú Đại Bi - Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)


Name
Chú Đại Bi - Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)
Category
Duration
00:00:01
View
65
Description
Chú Đại Bi - Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)

Chú Đại Bi - Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)