Tin tức 24h mới. Tin trưa 13/9 Quân đội Ukraine "đông hơn Nga 8 lần" trong cuộc phản công ở Kharkiv


Name
Tin tức 24h mới. Tin trưa 13/9 Quân đội Ukraine "đông hơn Nga 8 lần" trong cuộc phản công ở Kharkiv
Category
Duration
00:00:16
View
7
#Hashtag
Description
Tin tức 24h mới. Tin trưa 13/9 Quân đội Ukraine "đông hơn Nga 8 lần" trong cuộc phản công ở Kharkiv

Tin tức 24h mới. Tin trưa 13/9 Quân đội Ukraine "đông hơn Nga 8 lần" trong cuộc phản công ở Kharkiv