Thời sự Quốc tế tối 11/9.Hỏa thần dội nát phản công Ukraine, tiễn 300 lính, 'băm nát' đại bản doanh


Name
Thời sự Quốc tế tối 11/9.Hỏa thần dội nát phản công Ukraine, tiễn 300 lính, 'băm nát' đại bản doanh
Category
Duration
00:00:22
View
42
#Hashtag
Description
Thời sự Quốc tế tối 11/9.Hỏa thần dội nát phản công Ukraine, tiễn 300 lính, 'băm nát' đại bản doanh

Thời sự Quốc tế tối 11/9.Hỏa thần dội nát phản công Ukraine, tiễn 300 lính, 'băm nát' đại bản doanh