Tin tức Nga Ukraine mới nhất sáng 19/9 Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở Kherson


Name
Tin tức Nga Ukraine mới nhất sáng 19/9 Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở Kherson
Category
Duration
00:00:10
View
5
#Hashtag
Description
Tin tức Nga Ukraine mới nhất sáng 19/9 Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở Kherson

Tin tức Nga Ukraine mới nhất sáng 19/9 Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở Kherson